TEAMCOACHING

“Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.”

DOEL

Het verkrijgen van een effectief en plezierig team is en blijft een uitdaging. Er spelen zoveel krachten in en om het team. De afzonderlijke kwaliteiten van de teamleden, de onderlinge communicatie, de invloeden van buitenaf, de rol van de leider etc. Elke keer dient er weer een puzzel te worden opgelost om het collectieve potentieel van het team in de juiste sfeer, stand of beweging te zetten. Dit programma is gemaakt om te kijken waar jullie als team staan. Wat dient de leider, het individuele lid en het team als geheel te doen om de uitdagingen het hoofd te bieden?

HOE

In het programma wordt na een grondige intake gefocust op thema’s die spelen. Ervaren en daarmee begrijpen staat centraal. En dat doen we door luisteren, praten, ervaringsgerichte oefeningen en delen. Door te kunnen voelen en loslaten, ben je in staat om volgende stappen te zetten. Om rust, vertrouwen en veiligheid te voelen zodat je met plezier kan werken. 

MOGELIJKE VRAGEN

Hoe is het met het vertrouwen, veiligheid en de kwetsbaarheid? Laat iedereen zich zien? Is er druk van buiten of juist binnen? Wat is de bron van deze druk en hebben jullie daar invloed op? Wat en waar is het verborgen potentieel? Hoe is het met het doel van het team? En hoe verhoudt iedereen zich daartoe? Is de communicatie en feedback op orde? 

EFFECT

Het programma geeft inzicht in de patronen van het team. Naast de zichtbare patronen, focussen we juist op de onderstroom. Deze patronen zijn vaak het hardnekkigst. We halen ze naar boven en maken ze bespreekbaar. Jullie zien de uitdaging en zoeken samen een manier om daarmee om te gaan. We gaan voor bedding, rust en kracht om vanuit daar moed te tonen, energie te hebben om mooie prestaties met plezier te leveren .

Ervaringen

Als je een inspirerend begeleider zoekt voor een (management)team, dan kan ik Norbert van harte aanbevelen. Hij maakt gebruik van een grote diversiteit aan werkvormen met als uitgangspunt dat er ruimte is voor kwetsbaarheid; binnen het team, maar ook van Norbert als begeleider. Dat leidt tot verbinding en vertrouwen binnen het team, wat een mooi basis vormt voor ieder team dat in ontwikkeling is.

De gemeente Almere kende per januari 2019 een organisatiewijziging, waarbij diverse afdelingen opnieuw dienden te worden opgezet en ingericht. Zo ook de afdeling Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid & Strategie, bestaande uit circa 100 medewerkers, afkomstig uit (delen van) drie voormalige afdelingen. Het nieuwe MT, gevormd door een afdelingsmanager en twee adjunct-afdelingsmanagers, was per medio april 2019 voltallig. Als nieuwe afdelingsmanager had ik er behoefte aan om samen met de andere MT-leden te verkennen waar wij vandaan komen, waar wij heen willen en vooral hoe wij dat dan samen met elkaar willen gaan bereiken. Hiervoor zocht ik een externe begeleider en via onze HRM-adviseur kwam ik op het spoor van Norbert. Hij had hier direct beelden bij, die in een nadere kennismaking goed bleken aan te sluiten bij wat ik voor ogen had. In een goed begeleide setting op een prachtige locatie in Schoorl heeft Norbert ons vervolgens geïnspireerd en in beweging gebracht. Met een pakkend gedicht wist hij vanaf onze start direct de juiste toon neer te zetten. Via een aantal stappen leidde deze dag voor ons tot een gezamenlijk beeld ten aanzien van wat wij graag in onze afdeling en daarmee in ons werk tot uitdrukking willen laten komen. Nogmaals dank Norbert!

VRAGEN EN INTERESSE

Mocht je vragen hebben, interesse gewekt zijn of willen kennismaken, laat dan je gegevens achter. We maken graag kennis en zijn nieuwsgierig naar jouw behoeften, uitdagingen en gedachten. En als het ons beiden past, vertellen we graag wat we voor je kunnen betekenen.