Berichten

Reizen in jezelf - persoonlijke ontwikkeling

Over reizen in jezelf

Robert Moor heeft een heerlijk boek over paden en wandelen geschreven. Hij loopt één van de langste wandelroutes in de Verenigde Staten. De groene tunnel wordt het pad ook wel genoemd. Het is 'The Appalachian Trail', een wandelroute van 3.500 km aan de oostkust van de Verenigde Staten.
Peter de Graef - Just talking

Peter de Graef – Just talking

In de spiritualiteit wordt gezocht naar het aanschouwen van gevoelens en gedachten. Je ego los kunnen laten, één energie en één bewustzijn. Grote gedachten en woorden. Maar je wereld- en zelfbeeld verandert al als je kunt zeggen dat een gevoel of gedachte niet goed of fout is, maar een ervaring die je meemaakt. Een ervaring die zonder oordeel geobserveerd kan worden. Je bent dan niet de emotie of de gedachte. Peter de Graef probeert het uit te leggen.
Over de kracht van de vraag - persoonlijke ontwikkeling

Kracht van de vraag

Het aanreiken van een antwoord helpt meestal niet. Het gevaar is dat het aangereikte antwoord niet past bij de uitdaging en de vraag die de ander zichzelf stelt. De ander begrijpt het wel, maar het heeft een klein effect.
de relatie de kunst van psychotherapie - coaching

De kunst van psychotherapie

Vier existentiële thema’s beïnvloeden uiteindelijk ons leven volgens deze invloedrijke Amerikaanse psychiater: dood, eenzaamheid, vrijheid en zinloosheid. Hij heeft er zijn hele leven aan gewijd. Als therapeut en als schrijver in Nietzsches tranen. In deze video vertelt hij dat de relatie tussen cliënt en therapeut vaak doorslaggevend is in de therapie. Wat bijzonder is dat hij niet altijd weet welk onderdeel het meest effect heeft in de behandeling. Hij kwam daarachter toen een patiënt en hij een dagboek bijhielden van de gesprekken. Hij was verwonderd.