ONLINE LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

– BASIS – VERDIEPING –

BASIS: VERRUIM JE BEWUSTZIJN

MAANDPROGRAMMA

Informatie over gedrag- en communicatiepatronen

Oefeningen en inspiratie om gedrag te onderzoeken

VERDIEPING: HANDEL MEER IN VRIJHEID EN RUST

Kwartaalprogramma

Informatie om je gedrag te begrijpen

Oefeningen en inspiratie om nieuw gedrag te leren

Het basisprogramma is gratis. Het verdiepende programma kost € 4.950,- exclusief btw en deelname kan door inschrijving.

Je gegevens zijn veilig en je kan je elk moment met één klik afmelden.

DE VOORDELEN VAN HET LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

– De gewenste opbrengst –

ONTDEK NIEUWE BEWEGINGEN EN VOER ZE UIT

Een belangrijke vaardigheid bij persoonlijke ontwikkeling is jezelf in een holistisch perspectief zien. Je gedachten, je emotie, je lichaam en energie zijn met elkaar verbonden. Jij hebt specifieke patronen daarin ontwikkeld die je gedrag aansturen – zie het als een algoritme. Je gaat je gedrag ontrafelen en nieuw gedrag aanleren waardoor je rustiger, vrijer en krachtiger wordt. Je gaat voor wat jou betekenis geeft.

VOEL JE LICHAAM BETER EN GEBRUIK DIT ALS INSTRUMENT

Door de grote hoeveelheid signalen die we dagelijks op ons krijgen afgevuurd, is het moeilijk om met ons lichaam en onze eigen intrinsieke behoefte in contact te blijven. Onze gedachten en gevoelens worden vaak meer gestuurd door wat er in de buitenwereld gebeurt dan we zouden willen. Met de aandachtstraining ben je in staat om te zien hoe je daarop reageert. Doordat je beter naar de signalen van je lichaam luistert word je minder geregeerd door wat er in je omgeving gebeurt en kun je steeds beter jouw gewenste antwoord geven in contacten.  Dat zorgt voor meer rust, kracht, vrijheid en plezier.

VERRUIM JE PERSPECTIEF DOOR INSPIRATIE EN CREEER

In de vorm van prachtige artikelen, boeken, documentaires, video’s en films krijg je op het gebied van persoonlijke ontwikkeling nieuwe perspectieven aangereikt. Het verruimt je zienswijze en je ziet daardoor je eigen situatie in een bredere context. Het perspectief helpt je om het in het programma geleerde op een effectieve wijze aan te wenden.

MEER ZICHT OP JE COMMUNICATIE EN LEER NIEUWE VORMEN

Beter in contact zijn met jezelf levert automatisch een betere verbinding op met anderen. We gaan die verbinding in de vorm van communicatiepatronen onderzoeken. We gebruiken daarvoor een communicatiemodel bestaande uit zes stappen: contact maken, hechten, intimiteit, afscheid nemen, rouwen en zingeving. Door meer zicht te krijgen zie je wat je kunt leren in contact met voor jou lastige situaties en anderen. Je gaat nieuwe communicatiepatronen ontdekken. Je wordt nog authentieker.

VERBETER JE LEREND VERMOGEN, LEER MEER EN SNELLER

Het programma is gericht om met meer aandacht naar je eigen gedrag, gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te kijken. Je merkt hoe je omgeving van invloed is op jou en vice versa. Je wordt uitgenodigd dat te observeren om daarna door middel van analyse, oefeningen te leren en je lerend vermogen te verbeteren. Je gebruikt dit vervolgens in dit traject om nieuwe stappen te maken doordat je meer uit een ontmoeting, relatie of gebeurtenis haalt en je je gedrag beter begrijpt.

COMBINEER PERSOONLIJKE ONTWIKKELING MET NATUUR

Programma’s over persoonlijk leiderschap zijn effectiever als je ze in de natuur ondergaat en het liefst in combinatie met beweging. In dit programma worden opdrachten en inspiratie aangereikt om persoonlijke ontwikkeling in de natuur verder te ontwikkelen. In de natuur en tijdens beweging komen meer inzichten, dalen ze dieper in en ze zijn daardoor duurzamer. Je wilt niet meer naar je oude patronen, creëert bewust nieuwe wegen en beloopt ze. Eventuele obstakels kan je met aandacht bekijken en je vindt nieuwe manieren om daarmee om te gaan.

INTRODUCTIE: REIZEN IN JEZELF

– De leidraad van het volledige programma –

1. AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. Je kan met rust en een zekere afstand kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt en bent vervolgens in staat om de gewenste reactie en het goede antwoord naar je omgeving te geven. Dat geeft rust, vrijheid en kracht. En zijn aandacht en verwondering niet vaardigheden die in onze drukke maatschappij steeds verder van ons staan?

2. HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een goede vraag helpt je wel verder, je vindt het antwoord dat op dat ogenblik het beste bij jou past.

3. OBSERVEREN, ANALYSEREN EN NIEUWE INZICHTEN

Je bent beter in staat om je (belemmerende) gedachten, je emoties en je lichamelijke sensaties te (h)erkennen en je ziet hoe ze met elkaar in verband zijn en je komt tot een beter zicht op wat je wilt leren. De opgedane ruimte geeft je een nieuw en wijder perspectief. Je kunt je gedragsautomatismen en -patronen steeds meer met verwondering aanschouwen.

4. TOENEMEND BEWUSTZIJN EN MEER ZICHT

Met het gratis maandprogramma word je bewuster van jezelf, je gedrag en je krijgt meer zicht. Met die vergroting van je bewustzijn leg je in het verdiepende leiderschapsprogramma een verband tussen je huidig gedrag en je verleden. Je ontdekt daarmee je valkuilen, wat je lastig vindt, waarom je dat lastig vindt en je weet wat je wilt leren.

5. JE LEREND VERMOGEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

In het verdiepende programma wend je dat bewustzijn, die nieuwe blik en je toenemend lerend vermogen aan om stappen te zetten richting je geconcretiseerde doelen die je aan het begin hebt geformuleerd. Dat is nooit makkelijk en dat gaat met vallen en opstaan. Maar je verruimde bewustzijn zorgt ervoor dat je niet naar de ‘oude wereld’ wilt. Je vindt nieuwe wegen, steun en hulpbronnen.

6. SAMENVATTING: EEN GIDS NAAR…

Met het gratis e-learning leiderschapsprogramma train je aandacht, verwondering en wordt je bewustzijn verruimd. Tezamen met theorie, vragen, oefeningen, opdrachten en inspiratie wend je dat in het verdiepende programma aan. Het geeft je nieuwe inzichten die je met aandacht in de praktijk brengt, zodat je je wat vrijer, rustiger en krachtiger voelt en (nog meer) plezier hebt in wat je doet.

HET LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

BASIS – VERRUIM JE BEWUSTZIJN

– Krijg meer zicht op je gedrag en je communicatiepatronen –

STAP 0 (BEHOEFTE) – STAP 1 (BEWUSTZIJN) – STAP 2 (TALENTEN)

Week 1

STAP 0

JE BEHOEFTE CONCRETISEREN – INZICHT IN JE LEERPROCES

Doel: Het achterhalen wat je uit dit traject wilt halen. Wat wil je leren? Van welke dingen wil je af? Wat zijn je verlangens? Wat geeft je betekenis? Welke obstakels kom je vaak tegen? Hoe vind je meer vrijheid, rust en kracht?

Beschrijving: Voordat we met het traject beginnen, inventariseer je wat je uit dit traject wil halen. Waar liggen je verlangens, behoefte en op welke manier wil je betekenis vinden? Je krijgt vanuit het programma een aantal vragen en inspiratiemiddelen waardoor je je behoeften en doelen kunt concretiseren. Je wordt uitgenodigd om informatie uit je omgeving op te halen zodat je een eerste beeld hebt waar je naar toe wilt. Gedurende het traject worden deze doelen vaak verder geconcretiseerd. Er vallen dingen weg en er komen elementen bij.

Theorie: Inzicht in de 8 stappen van het leerproces.

Opdracht: Concretiseren van je doelen, verlangens en behoeften.

Ondersteuning: Theorie, gespecificeerde vragenset en inspiratie behorende bij deze thema’s.

Voor een dieper inzicht in het programma: Dagindeling programma

Week 2 en 3

STAP 1

AANDACHT, VERWONDERING & BEWUSTZIJN TRAINEN EN ONTWIKKELEN

Doel: Inzicht krijgen in je gedrag, je communicatiepatronen en het trainen van aandacht, verwondering en bewustzijn

Beschrijving: Het bewust ervaren en aanschouwen van je gedachten, je emoties en je lichamelijke sensaties, is een van de belangrijkste vaardigheden voor jouw ontwikkeling. Wat gebeurt er met jou op dat specifieke moment en in contact met die persoon? Die complexe interacties van gedachten, emoties en sensaties sturen jouw gedrag aan. En meer zicht daarop, is wat we in dit traject veel aandacht geven! Het is de basis voor jouw groei en één van de belangrijkste vaardigheden van persoonlijk leiderschap.

Theorie: Het algoritme van gedrag.

Opdracht: Trainen en ontwikkelen van aandacht, verwondering en bewustzijn.

Ondersteuning: Aandachtinstructie, specifieke vragensets en inspiratie behorende bij deze thema’s.

Voor een dieper inzicht in het programma: Dagindeling programma

Week 4

STAP 2

JE TALENTEN, VAARDIGHEDEN & CAPACITEITEN ONDER DE LOEP

Doel: Achterhalen van talenten, vaardigheden en capaciteiten. Waar zijn ze ontstaan en hoe spelen ze in huidige relaties en situaties? En wat heb je te leren? Want elk talent, vaardigheid of capaciteit heeft ook zijn schaduwkant.

Beschrijving: Je gaat kijken naar je talenten, vaardigheden en capaciteiten. Waar ben je goed in? Waar heb je dat geleerd? Wat doe je dan? Maar ook: Wat heb je gelaten om hier goed in te worden? Wat is de andere kant van dit talent, deze vaardigheid of die capaciteit? Ben je instaat om die kant wat meer zichtbaar te maken, er meer bij te trekken? Hoe kan je jouw potentieel meer benutten?

Theorie: Het effect van je omgeving op je talenten, vaardigheden en capaciteiten.

Opdracht: Analyseren welke boodschappen welke talenten, vaardigheden en capaciteiten hebben opgeleverd en je komt langzaam tot de constatering wat je uitdagingen zijn en waar de oorsprong van deze uitdagingen liggen.

Ondersteuning: Theorie gedragsanalyse, oefeningen, specifieke vragensets en inspiratie behorende bij deze thema’s.

Voor een dieper inzicht in het programma: Dagindeling programma

VERDIEPING – HANDEL MEER IN VRIJHEID EN RUST

– Voel je rustiger, krachtiger, vrijer en vind meer betekenis en plezier in wat je doet –

STAP 3 (TEKENS)– STAP 4 (STRATEGIEËN) – STAP 5 (RUIMTE) – STAP 6 (VERBORGEN POTENTIEEL) –

STAP 7 (BETEKENIS) – STAP 8 (OBSTAKELS) – STAP 9 (HULPBRONNEN)– STAP 10 (INTEGRATIE)

Week 5

STAP 3

BOODSCHAPPEN, TEKENS EN SIGNALEN BEGRIJPEN

Doel: Achterhalen welk gevoel leidde tot jouw gedragsstrategieën. Je voelt en begrijpt daarmee beter wat je in specifieke situaties doet. Doordat je weet waar het is ontstaan, krijg je ook meer zicht op je verborgen potentieel.

Beschrijving: Wat is nu bepalender in ons gedrag ‘nature’ of nurture’? Dat kunnen we niet precies bepalen, maar door mensen als BowlbyReichMahler en Erikson. weten we wel dat onze gezinssituatie en opvoeding een sterke invloed op ons gedrag hebben. En op basis van tekens, boodschappen en signalen van onze opvoeders ontwikkel jij jouw gedrag. Er vormt zich als het ware een blauwdruk die je de rest van je leven meeneemt. Je gaat kijken welke boodschappen, tekens en signalen voor jou belangrijk zijn. Nu en in het verleden. Op basis van deze analyse krijg je meer zicht op jouw gedrag, mogelijkheden en je verborgen potentieel.

Theorie: De invloed van (negatieve) ouderboodschappen of de negatieve interpretatie daarvan op je gedrag en het gevoel dat daarbij hoort.

Opdracht: Identificeren van negatieve boodschappen of de negatieve interpretatie daarvan en de invloed op je gedrag. Je doet dat aan de hand van dagelijkse voorbeelden. Daarnaast kijk je naar je eigen geschiedenis. Je gaat vervolgens een link tussen het heden en het verleden leggen.

Ondersteuning: Theorie gedragsanalyse, oefeningen, specifieke vragensets en inspiratie behorende bij deze thema’s.

Week 6

STAP 4

JE GEDRAG EN STRATEGIEËN IDENTIFICEREN

Doel: Jouw gevoel dat je in stap 3 achterhaalde leidde tot verschillende gedragsstrategieën. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit je werk en je privéleven ga je deze gedragsstrategieën achterhalen. Je ziet de voor- en nadelen van deze strategieën en merkt daarmee ook in welke situatie ze jou voordeel opleveren en waarom ze soms in andere situaties zo ineffectief zijn.

Beschrijving: Je hebt in je leven specifiek gedrag ontwikkeld. Het is de natuurlijke manier waarop je dingen doet. In dat gedrag ben je heel goed. Je volgt beproefde strategieën en doet dat met vaak specifieke gedachten en gevoelens. Het is haast instinctief geworden. Je hebt het nauwelijks in de gaten. We gaan je bewuster maken van je gedrag, kijken wat werkt, wanneer en waar dit gedrag je dwarszit. Wat heb je te leren? En wat zou wellicht een andere beweging of mogelijkheid voor jou kunnen zijn? Je verborgen potentieel wordt nu steeds duidelijker.

Theorie: Achtergrond en beschrijving van de zes dominante gedragsstrategieën. De voordelen van deze strategieën en de nadelen.

Opdracht: Identificeren van negatieve ouderboodschappen of de negatieve interpretatie die jij hebt gevoeld en het effect op je gedrag in het verleden en in het nu.

Ondersteuning: Theorie gedragsstrategieën, oefeningen, specifieke vragensets en inspiratie behorende bij deze thema’s.

Week 7 en 8

STAP 5

HET OPENEN VAN EEN NIEUWE RUIMTE

Doel: Het creëren van een open ruimte waar je belastende bagage van je afschudt, meer focus op je eigen verlangens kan leggen, wat je betekenis geeft en jouw verantwoordelijkheden laat zien.

Beschrijving: Gedurende je leven verzamel je bagage. Dat gebeurt bewust, maar ook onbewust. En zo loop je ineens met veel last op je schouders. Zicht op die last is fijn omdat je dan weet hoe je die moet dragen. In deze stap kijk je hoe je overtollige bagage kunt loslaten. Hier geldt de regel: je draagt alleen wat van jou is. Dat is goed voor jou en voor de ander. In het loslaten van de bagage ontstaat ruimte. En als die ruimte er is dan begint het avontuur pas echt. Dan heb je ruimte om nieuwe dingen op te pakken. Wat is jouw overtollige bagage en wat ontstaat er in jouw ruimte als je deze last van je hebt afgeschud?

Theorie: Inzicht in enkele systemische principes vanuit het  contextuele gedachtegoed.

Opdracht: Het identificeren van verantwoordelijkheden die niet van jou zijn. Je focust daarmee minder op de buitenwereld, maar meer op je binnenwereld. Wat zijn je verlangens, doelen en wat geeft jou betekenis? Een verruimende ervaring ligt in het verschiet.

Ondersteuning: inzichten uit het contextuele gedachtegoed, oefeningen, specifieke vragensets en inspiratie behorende bij deze thema’s.

Week 9

STAP 6

JE VERBORGEN POTENTIEEL AANSPREKEN

Doel: Je krijgt door je ervaringen en uitgereikte informatie nu zicht op je verborgen potentieel. Je ziet wat je hebt te leren. En je gaat dat met kleine stapjes in de praktijk brengen.

Beschrijving: Je hebt inmiddels meer zicht op een ander aspect van je talenten, vaardigheden, capaciteiten en je gedrag. Je ziet waar het vandaan komt, je weet wanneer je in de ‘overdrive’ gaat en waar je tekortschiet. Je probeert de balans te zoeken tussen de uitersten van eenzelfde aspect. Ook in je gedrag en jouw levensstrategie begint dat inmiddels duidelijk te worden. Je weet welke tekens, boodschappen en signalen jouw voorkeursgedrag aansturen. Ook hier zoek je een balans. We zoeken naar een andere beweging. Een beweging die jouw verborgen potentieel aanspreekt om je leven in eerste instantie heel spannend te maken – omdat zo’n beweging onnatuurlijk aanvoelt – en daarna rustiger omdat je een breder pallet van vaardigheden, gedrag en capaciteiten hebt. Je wordt daarmee authentieker en effectiever.

Theorie: Delen uit gedragsanalyse. Het betreft een vervolg op de reeds eerder aangereikte informatie.

Opdracht: Je verborgen potentieel in je dagelijks leven zichtbaar maken. Je bent bewust van je oude patronen en je ziet de ruimte voor nieuwe patronen. Een spannend proces breekt aan.

Ondersteuning: Theorie gedragsanalyse, oefeningen, specifieke vragensets en inspiratie behorende bij deze thema’s.

Week 10

STAP 7

HET CONCRETISEREN VAN NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Doel: Inmiddels heb je al zoveel informatie gekregen, onderzoek gedaan en nieuwe inzichten gekregen, dat je goed in staat bent om nieuwe stappen voor jezelf te definiëren op het gebied van werk, privé en het leven in zijn algemeenheid. Dat ga je in deze fase dus doen om er vervolgens mee te experimenteren. Je gaat letterlijk nieuwe stappen zetten.

Beschrijving: In het loslaten van bagage ontstaat ruimte en daarin ligt iets prachtigs verscholen. Aan jou om het te vinden en op te pakken. Het avontuur begint nu pas echt omdat je iets gaat doen wat je niet goed kent. Je concretiseert je verlangens, je doelen en je wensen. Op dit moment komen vaak ook de antwoorden op de vragen die je aan het begin van het traject hebt gesteld. Stapje voor stapje kijk je hoe je die antwoorden in je dagelijks leven kunt realiseren. Er liggen nieuwe manieren en doelen in het verschiet.

Theorie: Geen theorie bij deze stap. Je krijgt hier enkele definities van begrippen voorgelegd die helpen bij het zoeken naar nieuwe stappen.

Opdracht: Identificeren van nieuwe stappen. Wat geeft je betekenis en wat is je diepste verlangen. En wat zou je meer rust, kracht, vrijheid en plezier geven.

Ondersteuning: Theorie gedragsanalyse, oefeningen, specifieke vragensets en inspiratie behorende bij deze thema’s.

Week 11

STAP 8

JE VLUCHTWEGEN, DEFENSIEMECHANISMEN, BELEMMERENDE GEDACHTEN EN ANDERE OBSTAKELS ONDERZOEKEN

Doel: Achterhalen wat je tegenhoudt om je verlangens en dat wat jou betekenis geeft in de wereld te zetten. Als je nieuwe dingen gaat doen, dan komen er vaak belemmerende patronen op. Zicht op deze patronen is cruciaal om nieuwe stappen te zetten.

Beschrijving: Ons ego heeft prachtige sabotage- en defensiemechanismen ontwikkeld om dingen niet te doen. Ze brengen je terug bij elementen waar je juist vanaf wilt. ‘Mistwoorden’ als ‘straks’, ‘proberen’ en ‘misschien’ steken hier ook de kop op. We gaan deze obstakels inventariseren en kijken wat helpt om ze het hoofd te bieden. Het zijn vaak elementen die in het verleden ervoor hebben gezorgd dat je barrières uit de weg ging. Weet dat je het niet alleen hoeft te doen. De volgende stap helpt ook daarbij. Maar eerst eens kijken wat je tegenhoudt.

Theorie: Je krijgt zicht op een scala aan defensiemechanismen en isoleersijlen.

Opdracht: Achterhalen van de obstakels, hindernissen en belemmerende stemmen en overtuigingen die op je weg lijken te liggen.

Ondersteuning: Theorie defensiemechanismen, oefeningen, specifieke vragensets en inspiratie behorende bij deze thema’s.

Week 12

STAP 9

STEUN EN HULPBRONNEN PARAAT HEBBEN

Doel: Het paraat hebben van een scala aan hulpbronnen, steunpunten in jezelf en in je omgeving. Welke steun en hulpbronnen kunnen helpen met realiseren van je verlangens en je doelen? Deze kunnen buiten je liggen – activiteiten, personen, routines –, maar ook elementen in jou – gedachten, gebeurtenissen en rituelen – zijn een bron een van steun. Op wie en wat kan je terugvallen en brengt je weer in balans?

Beschrijving: Naar binnen gaan, zwerven, ontdekken, vinden en vervolgens nieuwe dingen doen zijn belangrijke onderdelen bij persoonlijk leiderschap. En dan is het fijn om te weten wat jouw hulpbronnen zijn. Waar vind je steun? Je hoeft het namelijk niet alleen te doen. Die steun kun je in jezelf vinden. Denk daarbij aan gedachten, gebeurtenissen of personen die je een goed gevoel geven. Je kan specifieke routines ontwikkelen. En veelal ligt er steun buiten jou. Mensen die je willen helpen of een activiteit die je kan doen. Je gaat kijken wat jou past.

Theorie: Niet van toepassing bij deze stap.

Opdracht: Identificeren van steun en hulpbronnen. Onder meer door de ervaringen van de afgelopen maanden nog eens de revue te laten passeren. Welke stappen heb je gezet? En wat kwam je tegen? Welke hulpbronnen en steun waren er? Hoe kun je die door specifieke routines en rituelen een vaste plek in je leven geven? En wat heb je nog meer tot je beschikking en wat kun je ontwikkelen?

Ondersteuning: Specifieke vragensets en inspiratie behorende bij deze thema’s.

Week 13

STAP 10

INTEGRATIE

Doel: Overzicht krijgen door het geleerde en uitgevoerde te koppelen aan de doelstellingen. Welke stappen heb je gezet? En welke ga je de komende dagen, weken, maanden en jaren zetten?

Beschrijving: Je staat aan het eind van het traject. Op dit punt kijk je terug. Wat waren mijn doelstellingen en behoeftes? Welke inzichten heb ik opgedaan? Hoe heb ik ze geïntegreerd in mijn dagelijks leven? Met welk ben ik al een heel eind? Maar ook vraag je jezelf af welke uitdagingen er nog voor je liggen? Je blijft leren. Je bent goed op weg. Je valt in sommige gevallen terug in je oude patroon. En dat is helemaal niet erg. Wees mild naar jezelf! Je herkent het inmiddels en je weet nu hoe je uit een vervelende dynamiek of patroon komt en dat gaat steeds gemakkelijker. Op naar een volgend avontuur.

Theorie: Niet van toepassing bij deze stap.

Opdracht: Overzicht krijgen door samen te vatten, te concluderen en het inventariseren van volgende stappen.

Ondersteuning: Specifieke vragenset.

ACHTERGROND LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

– Cognitief, gevoel, aandachtig en ervaringsgericht –

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

GROTE WAARDE AAN AANDACHT

Om die reden wordt er in het begin van het programma de nadruk gelegd op het trainen van aandacht en verwondering. Het is de basis van deze ‘Oosterse’ gedachte en tezamen met modellen en theorieën verruimt het je bewustzijn en geeft het dus een impuls aan je lerend vermogen. Om het vervolgens aan te wenden in verschillende methoden en modellen.

COACHINGSWIJZE: GEBRUIKTE THEORIEËN EN METHODE

Het leiderschapsprogramma gebruikt een scala aan theorieën en modellen om je gedrag beter te begrijpen. Elementen uit Neurolinguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door het programma en geven je informatie, middelen en oefeningen om je eigen gedrag onder de loep te nemen en te analyseren.

DE NATUUR EN BEWEGING ALS BELANGRIJKE BRON

Om de twee stromingen nog meer tot zijn recht te laten komen wordt natuur en beweging ingezet.  Het geeft een verruimend en verstillend gevoel waardoor elke methode nog beter tot zijn recht komt. Het is magisch omdat elke keer weer te ervaren.

INSPIRATIE: DE KRACHT VAN VERHALEN

Elk aangereikt thema en model wordt door inspiratie wordt terzijde gestaan. Verhalen, gedichten, muziek en beelden weten vaak door onze beschermingsmechanismen heen te dringen en raken soms diep verborgen plekken waar iets belangrijks valt te halen. Laat jezelf raken. Bovendien geven voorbeelden of verhalen ons vaak een nieuw perspectief op ons eigen gedrag.

1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

[klik voor meer informatie]

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

[klik voor meer informatie]

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

[klik voor meer informatie]

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

[klik voor meer informatie]

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

[klik voor meer informatie]

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

[klik voor meer informatie]

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

[klik voor meer informatie]

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

[klik voor meer informatie]

ERVARINGEN MET HET LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

★★★★★

“Ik was blij met de ontdekking het online leiderschapsprogramma te kunnen gaan volgen op het moment, dat ik een voor mij nieuwe weg wilde inslaan. Een kadootje ook omdat er geen kosten aan verbonden zijn. De heldere opbouw, concrete opdrachten, die je in eigen tempo kunt uitvoeren én de vele waardevolle inspiratiebronnen leidden tot nieuwe inzichten en brachten me daadwerkelijk in beweging. Met vertrouwen en positieve energie kan ik weer voort.”

★★★★

“Norbert heeft een krachtig programma neergezet waar veel aangeraakt wordt en er vervolgens ook veel ruimte is om te kijken wat boven komt. “

★★★★★

“Anderzijds ook door diverse processen waarbij het meer gaat om voelen/ervaren dan om analyseren/beredeneren. Heel indrukwekkend was dat.”

★★★★★

“Het coachingsprogramma en de oefeningen maakte het een perfecte inwaartse en uitwaartse reis, die ik niet snel zal vergeten.

★★★★

De ervaringsgerichte oefeningen werken krachtig door de directe verbinding met het voelen.

AANMELDEN

Klik op de knop en krijg toegang tot het gratis of het volledige programma

Je gegevens zijn veilig en je kan je elk moment met één klik afmelden.

VRAGEN

Heb je een vraag schroom dan niet om die te stellen. Vul hieronder je gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.