VRAGENSET – VERLANGEN EN BETEKENIS GEVEN

OM DICHTER BIJ WAT JIJ WILT TE KOMEN

Verlangen en betekenis vinden

VIND VERLANGEN EN WAT BETEKENIS GEEFT

10 INVALSHOEKEN OVER VERLANGEN EN BETEKENIS GEVEN

45 VRAGEN DIE JE NIEUWE PERSPECTIEVEN GEVEN

VERDIEPENDE ACHTERGROND BIJ DE THEMA’s

Je gegevens zijn veilig en je kan je elk moment met één klik afmelden.

DE VOORDELEN DE VRAGENSET

DE GEWENSTE OPBRENGST

10 INVALSHOEKEN OVER VERLANGEN EN BETEKENIS GEVEN

10 invalshoeken om naar verlangen en betekenis geven te kijken. Elk thema bestrijkt een andere dimensie en daarmee een andere laag en bron waardoor je een breed perspectief krijgt. Je kijkt niet alleen naar verlangen, maar ook hoe je aanpast. Je kijkt niet alleen naar de gedachten, maar ook naar je lichamelijke sensaties. Lees en voel de tekens naar wat jou betekenis geeft.

45 VRAGEN DIE JE NIEUWE PERSPECTIEVEN GEVEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een goede vraag helpt je wel verder, je vindt het antwoord dat op dat ogenblik het beste bij jou past. 45 vragen om antwoorden te vinden die op dit ogenblik bij jou passen.

VERDIEPENDE ACHTERGROND BIJ DE THEMA’s

Elk thema wordt met kort verhaal ingeleid. Dit verhaal is verbonden met de ‘Leer zelf’ – en de ‘inspiratie’ – omgeving van KoopenBakker waar je vervolgens nog meer achtergrond en verdiepende informatie over dit thema kan vinden zodat je de vragen nog beter in perspectief kan zetten.

VERKRIJG OVERZICHT EN NIEUWE ANTWOORDEN

Door de 10 thema’s, de 45 vragen, de verdiepende achtergrond merk je dat je een overzicht krijgt hoe je met verlangen en betekenis geven omgaat. De 3 elementen versterken elkaar, geven overzicht en zorgen dat antwoorden naar boven komen die je van tevoren niet zou hebben kunnen bedenken.

INTRODUCTIE

REIZEN IN JEZELF: OP ZOEK NAAR VERLANGEN EN BETEKENIS

VLOEIBAAR GLAS

Als we geboren worden en op aarde komen zijn we in vergelijking met veel dieren vloeibaar glas. We kunnen in elke vorm worden gegoten. Waar een antilope meteen kan rennen zodat het blijft leven zijn wij jaren afhankelijk van anderen om te overleven. Het maakt dat we ons aanpassen om erbij te horen, om warmte, om geborgenheid en om eten en drinken te krijgen. Ons leven is afhankelijk van de ander.

LATEN LEIDEN DOOR ONZE OMGEVING

We zijn daarmee in die eerste jaren constant afgestemd op de ander en op de groep. Hoe blijven we bij de groep? Hoe kunnen we ons aanpassen dat we geaccepteerd worden? We worden daarmee meesters in het opvangen van signalen en in het communiceren. Het betekent ook dat we ons in het dagelijks leven vaak meer laten leiden door onze omgeving dan door onze eigen verlangens. Eigen verlangens zorgen voor belemmerende gedachten! Wat zou de groep ervan vinden?

LAVEREN, VINDEN EN BREKEN

Het is dan ook altijd een bijzondere tocht om langs die aanpassingsmechanismen te laveren en je eigen verlangen te vinden in plaats aan anderen te voldoen. Iets te doen wat jou betekenis geeft en waar je in diepe essentie ontzettend blij van wordt. Het is ook een spannend traject omdat je vaak met bestaande patronen breekt en belemmerende gedachten moet overwinnen. En op dat breken zit stress. Vaak weerhoudt die stress ons van het maken van nieuwe stappen.

DE WEG NAAR BELANGEN EN BETEKENIS GEVEN

Ze zeggen wel eens: “Weet wie je bent, wat je wilt – en dat heeft te maken met verlies / verlangen -, acteer ernaar op moedige wijze, weet wie daarop zit te wachten – we zijn immers sociale dieren en afgestemd op en in verbinding met anderen en halen daar grote voldoening uit – en zorg dat hun leven of de situatie in positieve zin verandert. Om je vervolgens in je gemis en je diepste verlangen en wat jou betekenis geeft te laten raken en te genieten van de verandering die je bij anderen en de wereld teweegbrengt.”

VRAGENSET OM TE REIZEN IN JEZELF

Deze vragenset helpt je om langs je aanpassingsmechanismen te laveren, op zoek te gaan naar wat jou betekenis geeft, geeft je een eerste inzicht hoe jij je aanpast en maakt je bewust hoe je omgaat met experimenteren, vallen en opstaan.

DE VRAGENSET OVER VERLANGEN EN BETEKENIS GEVEN

EEN KORT OVERZICHT VAN DE 10 THEMA’S

1. HET PERSPECTIEF VAN BUITEN

Doel: Het perspectief van je omgeving in kaart brengen en het inzetten van extra ogen.

Beschrijving: Het perspectief van jezelf is er slechts één. Een prachtig perspectief, maar wellicht ook eentje die je goed kent en soms beperkend kan zijn. Hoe kijken anderen tegen je aan? Wat breng je bij hen te weeg? Hoe ervaren ze je? Laat je verrassen!

2. VERLANGEN IN ZIJN ALGEMEENHEID

Doel: Jouw houding naar verlangen in zijn algemeenheid onderzoeken.

Beschrijving: Antoine de Saint-Exupéry schreef in ‘De kleine prins’: “Alleen met het hart kun je goed zien… het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar”. Hoe zit dat bij jou? Kan je je verlangens goed voelen? Of ben je alleen maar bezig om de wensen van anderen te voldoen? Ben je je voortdurend aan het aanpassen? Durf je je verlangens te voelen en uit te spreken. Ga eens rustig zitten. Luister, voel en probeer deze vragen eens te beantwoorden. Het geeft weer hoe je met je verlangens omgaat en hoe je ze beleeft.

3. HOE PAS JIJ JE AAN WAARDOOR JE NIET BIJ JE VERLANGEN KAN KOMEN

Doel: In kaart brengen hoe je je aanpast aan mensen en situaties.

Beschrijving: We zijn als mens geprogrammeerd om pijn uit de weg te gaan. We willen niet afgewezen worden en hebben vaak angst om te falen. We kiezen vaak voor het veilige en vertrouwde. En om die reden passen we ons aan onze omgeving aan. Het hoort bij ‘ons mens zijn’. En we houden daarmee deels een ‘onecht’ beeld van onszelf overeind. Dat kost ons veel energie omdat we in werkelijkheid niet zo zijn. En dat onechte beeld omhult het verlangen dat diep in onszelf verscholen zit. Heb je zo wel eens naar jezelf gekeken?

4. HOE IS JE DAGELIJKSE ENERGIEREGULERING?

Doel: Als je je verlangen volgt en betekenis kunt geven dan doet dat iets met je energiehuishouding. Je gaat jouw energiehuishouding in kaart brengen.

Beschrijving: Je voelt de energie in je lichaam. De dingen gaan je gemakkelijk af. Je hebt plezier en het ‘stroomt’. Dat heeft te maken met wie je in je omgeving hebt, in welke situatie je zit en wat je aan het doen bent. Het beïnvloedt je gedachten, emotie en je lichamelijke sensaties. Je bent in je element en enthousiast.

5. HOE VERVULT, VOLDAAN EN BETEKENISVOL BEN JE IN JE DAGELIJKS LEVEN?

Doel: Je stappen dichter bij wat jou betekenis geeft brengen

Beschrijving: Wij hebben in ons leven betekenis nodig. Betekenis geeft richting aan ons bestaan. Viktor Frankl een overlever van Auschwitz, psychiater en schrijver van ‘De zin van het bestaan’ betoogt dat zin vinden tot een waardevol leven leidt. En ieder mens krijgt een leven lang de gelegenheid zijn betekenis en zin te onderzoeken, te vinden en te realiseren.

6. HOE EN WANNEER ONDERVIND JE FLOW?

Doel: Zicht krijgen wanneer jij in ‘flow’ zit en wat je dan aan het doen bent

Beschrijving: Je kent het gevoel vast. Dat tijd, je gedachten en je ‘ik’ verdwijnen. Je gaat helemaal op in je activiteit. Het is de mentale toestand die de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi als ‘flow’ bestempelt. Het is een prachtig en gelukzalig gevoel. De vraag is wanneer jij die ervaart. Welke activiteit, condities en mensen spelen daarin een rol?

7. DE BETEKENIS VAN DROMEN EN FANTASEREN?

Doel: Droom groot en zet kleine stappen in die richting. Je gaat je grote dromen inventariseren.

Beschrijving: Misschien ken je die staat van zijn wel. Je bent nog niet helemaal wakker en het is alsof je het gevoel hebt of je dromen kan sturen. Ze zijn levensecht en je kan ze vormen. Of misschien denk je af en toe: als dit en dit zou gebeuren, dat zou prachtig zijn. En vlug stop je die gedachte weer weg want dat gaat toch niet gebeuren. Of toch?

8. HET ZETTEN VAN KLEINE STAPJES DOOR TE BEGINNEN EN TE EXPERIMENTEREN

Doel: Het verwezenlijken van wat je betekenis geeft en je verlangen begint met kleine stappen, met experimenteren en vallen en opstaan. Je kijkt hoe je dat afgaat.

Beschrijving: Om je verlangens te realiseren zijn twee dingen belangrijk. Allereerst dient de wereld het te weten zodat ze erop kunnen reageren en vervolgens je kunnen helpen. Ze kunnen je met iemand in contact brengen, je diensten afnemen, je een baan aanbieden, etc. Het andere is door dingen te doen. Het hoeft niet veel te zijn, maar kleine stapjes in de richting die je wil opgaan. Je eerst schreden op het nieuwe pad.

9. DE TEKENS VERSTAAN

Doel: Je openstellen staan voor tekens en signalen die op je pad verschijnen

Beschrijving: Als je perspectief verandert ga je je voor andere dingen openstellen. Je neemt andere dingen waar. Je ziet kansen die je voorheen niet zag. En dingen komen ‘ineens’ op je pad. Kun jij die tekens zien en kun je ze lezen? Aandacht, rust en een open blik zijn belangrijk om tekens te zien…

10. SPELEN EN PLEZIER MAKEN

Doel: Zicht krijgen als je speelt, plezier hebt en dingen makkelijk lijken te gaan

Beschrijving: In de Transactionele Analyse – therapie, persoonlijkheidstheorie, communicatiemodel en psychotherapeutische behandelmethode – noemen we dit het ‘vrije kind’. Het kind dat we allemaal in ons hebben en graag speelt. Het is dat jonge kind dat ongelofelijk veel plezier heeft, geen grenzen kent en zich verliest in het spelen. Bij volwassenen zit dit ‘vrije kind’ soms diep van binnen verstopt, gebonden aan overtuigingen en regels. Wat gebeurt er als je deze eens opzij schuift en dit kind zijn gang laat gaan…

NAAR DE ANDERE GRATIS TOOLS

VOOR MEER BEWUSTZIJN EN OVERZICHT

GRATIS TOEGANG

Vul je gegevens in en ontvang de vragen bij de 10 thema’s

Je gegevens zijn veilig en je kan je elk moment met één klik je gegevens verwijderen.

ONLINE LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

BASISVERDIEPING

BASIS: VERRUIM JE BEWUSTZIJN

MAANDPROGRAMMA

Informatie over gedrag- en communicatiepatronen

Oefeningen en inspiratie om gedrag te onderzoeken

VERDIEPING: HANDEL MEER IN VRIJHEID EN RUST

Kwartaalprogramma

Informatie om je gedrag te begrijpen

Oefeningen en inspiratie om nieuw gedrag te leren

Je gegevens zijn veilig en je kan je elk moment met één klik afmelden.

VRAGEN

Heb je een vraag schroom dan niet om die te stellen. Vul hieronder je gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.