‘REIZEN IN JEZELF’

– persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma –

– Klik op een afbeelding om meer over het programma te horen (4.07) –

EEN AVONTUUR OVER VINDEN

Hoe authentiek ben je? Laat je jezelf werkelijk zien? Ben je kwetsbaar en krachtig tegelijkertijd? Wat is jouw weg? En volg je nou jouw kompas of laat je teveel leiden door anderen? En hoe makkelijk is het om jouw richting in je dagelijks leven te volgen? En wat heb jij en wil jij op dit moment te leren? Voor welke uitdaging sta je? Op welk vlak heb je meer rust, kracht en vrijheid nodig? Wat geeft jou plezier en betekenis?

“Het gaat niet om veranderen,
maar om het vinden van nieuwe wegen.”

BEKIJK DE 3 MODULES

– Voor meer rust, kracht, vrijheid, plezier en betekenis –

Reizen in jezelf is een intensief wekelijks persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma dat in totaal 39 weken duurt. Het is opgebouwd in 3 modules. Bewustzijn & Effectiviteit (10 weken) dat gericht is op heldere en natuurlijk communicatie. Bezinning & Verdieping (12 weken) legt een verbinding tussen je communicatie en gedrag in hier en nu – in contact – en je verleden. Het zorgt dat je weet wat niet functioneel is om vervolgens makkelijker nieuwe stappen te zetten. Om daarna het geleerde met de module Betekenis & Avontuur (16 weken) op zoek te gaan naar wegen die jou meer betekenis en plezier geven. Bekijk onderstaande modules, lees learning ‘on the fly’, de leidraad, de bronnen en achtergrond van het programma en meld je aan, neem contact op of plan een oriënterend gesprek in.

LEARNING ‘ON THE FLY’

– Bewustzijn, leren en het zetten van nieuwe stappen in je dagelijks handelen –

WAAROM DE ÉÉN WEL EN DE ANDER NIET?

Waarom is de een wel in staat om zijn gedrag en communicatie te veranderen en valt de ander altijd weer terug in zijn oude patroon? Waarom is het aanleren van gedrag nu zo moeilijk? Hoe vaak heb je niet een opleiding, workshop en training gehad en vind je het moeilijk om de inzichten en het geleerde in je dagelijks handelen te implementeren? Waarom lukt dat toch in beperkte mate of soms helemaal niet?

INZICHT, KEUZE EN OEFENEN

Omdat inzicht niets waard is. Omdat inzicht en keuze weinig waard zijn. Omdat inzicht, keuze en een beetje oefenen een beetje helpen. Maar als je inzicht en keuze gebruikt om bewust te oefenen dan verandert je leven op een krachtige en vaak fundamentele manier. Je vindt meer rust, kracht en vrijheid. Om vervolgens te ontdekken dat je meer plezier ervaart en meer betekenis vindt. Het is elke keer bijzonder en heerlijk om te zien wat er dan gebeurt.

EEN COMBINATIE VAN KLASSIEK EN NIEUW

Om daar te komen dien je een reis in jezelf te maken. Dit programma combineert de klassieke manier van coachen en trainen met een krachtig online framework. Als deelnemer krijg je fasegewijs toegang tot de digitale leeromgeving om de juiste – hoeveelheid –  informatie op het juiste moment te krijgen. Je wordt langzaam maar ferm aan de hand meegenomen naar de meest bijzondere plekken.

3 MODULES

In 3 module die respectievelijk 10, 12 en 16 weken duren maak je een gestructureerde, gecontroleerde en diepgaande reis – die gericht is op je dagelijks handelen – in jezelf. Aan de hand van ontwikkelingspsychologische modellen, boeddhistische principes en de natuur, worden relevante informatie uit het onder- en onbewust bewust gemaakt. Je ziet op heldere wijze hoe je gedachten, je emoties en je lichaam met elkaar verbonden zijn. En hoe dat met je geschiedenis en je verleden is gerelateerd.

VOELEN, VOELEN EN NOG EENS VOELEN

De klassieke coaching in dit programma is vooral gericht op ervaringsgericht werken. Om op een dieper niveau de verbinding te zien tussen je gedachten, je gevoelens en je lichaam en nieuw en bestaand gedrag echt op een fundamentele manier te voelen. We zijn namelijk in onze westerse wereld heel cognitief georiënteerd. Als je iets nieuws hebt gevoeld wil je vaak niet meer anders. De deur is open en kan niet meer dicht. Je wilt dan ook niet meer terug naar je oude manier.

HET PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN

Het programma is onderverdeeld in 14 thema’s die minimaal 2 weken en maximaal 6 weken duren. Elke vrijdagochtend ontvang je een beknopte mail met informatie over het betreffende thema. Het betreft deels verplichte en deels facultatieve informatie. Normaliter ben je een uurtje bezig om het tot je te nemen. Het betreft korte video’s, visualisaties, meditaties, theorie en psychologische modellen. Belangrijk daarbij zijn de vragen, opdrachten en korte oefeningen voor die betreffende week. Om vervolgens de informatie in de praktijk toe te passen. Je bent dan letterlijk in het moment aan het leren.

INSPIRATIE ALS VERDIEPING

Daarnaast ontvang je bij elk thema podcasts, boeken, films, documentaires, video’s en series die een extra verdieping op dit thema geven. De keuze is aan jou omdat nu of later tot je te nemen of te laten. Natuur, beweging en boeddhistische principes spelen een grote rol in het programma omdat wij in de westerse wereld vooral op een cognitieve wijze handelen.

INTENSIEVE BEGELEIDING

Eens in de twee weken word je individueel of in de groep gecoacht. Om de uitdagingen die je die twee weken hebt ervaren persoonlijk of in de groep te delen en te bespreken. Welke inzichten heb ik opgedaan? Wat heb ik ervaren? Waar ga ik op letten en niet meer doen? Wat ga ik wel doen? En op welke wijze ga ik dat doen? En welke invloed heeft dit op wat je hier wilt leren? En welke gevolgen heeft dat voor mij, voor de ander en mijn omgeving?

BREDER, VOLLER EN RIJKER

Het betekent niet dat je een heilige graal hebt gevonden en dat alles goed is. Bij een heftige gebeurtenis, in een stressvolle periode of in een nieuwe levensfase kan je weer je oude manier volgen. Echter je weet je nu beter en sneller te herpakken. Je gaat het ook niet meer uit de weg. Je bent beter in staat –  om met jezelf, met de ander en jouw gekozen weg –  in verbinding te blijven. Je wordt breder, voller en daarmee rijker.

BREDER, VOLLER EN RIJKER

Met deze verbinding kan je je eigen gevonden kompas beter volgen. En dat is de basis van goede relaties en een aandachtig en waardevol leven. Het is ook de basis van authentiek leiderschap en krachtige, effectieve teams. Je bent beter in staat om jouw weg en jouw afslagen te kiezen. Het brengt je steeds dichter bij het levenspad wat jou betekenis geeft.

WAT ONTVANG JE?

– Studiemateriaal om de reis in jezelf optimaal te gidsen –

WEKELIJKS PROGRAMMA (39)

34 weken lang ontvang je elke vrijdagochtend om 7.00 uur een e-mail met theorie, oefeningen, opdrachten, video’s, meditaties, inspiratie en visualisaties die je in het weekeinde tot je kunt nemen om de theorie, het geleerde en de oefeningen vervolgens in de dagen daarop in de praktijk toe te passen. Je leert daarmee in je dagelijks handelen.

PERSOONLIJKE VIDEO’S

Elk deel van het programma (14 delen) wordt met 3 persoonlijke video’s ingeleid. Een video met de inleiding van het thema bestaande uit korte praktische informatie uit de ontwikkelingspsychologie, opdrachten en best practices en klantcases. De week erna ontvang je visualisaties. De kracht van visualisaties wordt voor uiteenlopende doelen toegepast. In de visualisatie ga je vanuit het hoofd van vaak naar de emotie en je lichamelijke sensaties waardoor het geleerde en aangereikte wordt verdiept.

VISUALISATIES EN MEDITATIES

Een aangereikt antwoord brengt je meestal niet verder. Een goede vraag doet dat wel. Daarom worden er in elk deel concrete vragen gesteld die meer zicht geven op je gedrag en je communicatie. Mede doordat je de antwoorden op deze vragen in perspectief kunt plaatsen met de aangereikte theorie, de klantvoorbeelden, de inspiratie, je reisgenoten in de groep en in het perspectief uit de coaching.

VRAGEN

Een aangereikt antwoord brengt je meestal niet verder. Een goede vraag doet dat wel. Daarom worden er in elk deel concrete vragen gesteld die meer zicht geven op je gedrag en je communicatie. Mede doordat je de antwoorden op deze vragen in perspectief kunt plaatsen met de aangereikte theorie, de klantvoorbeelden, de inspiratie, je reisgenoten in de groep en in het perspectief uit de coaching.

LEERMETHODIEK

Het programma is op basis van de metaforische leerlijn ontwikkeld. Door steeds op het juiste moment de je juiste informatie en thema’s aan te reiken maak je een gecontroleerde en diepgaande reis in jezelf mede door de tweewekelijkse coaching. Het gevolg is dat je lerend vermogen met sprongen toeneemt.

PERSOONLIJKE COACHING (17 sessies)

Elk deel van de training bestaat uit 2 weken met 2 e-mails en een coachingssessie. De coachingssessie wordt vlak voordat het nieuw deel van het programma wordt verzonden gehouden. In een kleine groep van maximaal 10 deelnemers wordt dan de afgelopen twee weken geïntegreerd. Er is ruimte om te delen, te vragen en om gecoacht te worden. Om elke keer weer een stap in je ontwikkeling te maken.

OPDRACHTEN EN OEFENINGEN

Elk vrijdag ontvang je – voor die week – een aantal korte of grote opdrachten die je inzicht bevorderen en je gedrag en je communicatie beter laat begrijpen. Om er vervolgens in de praktijk mee aan de slag te gaan. Dat kan door jezelf te observeren maar ook door te doen. Je leert namelijk het meest door te experimenteren.

NATUUR

Je krijgt toegang tot de digitale leeromgeving waarin informatie uit de ontwikkelingspsychologie, boeddhistische principes en wijsheden, elementen uit de neurolinguïstisch programmeren, systemisch werk en transactionele analyse wordt uitgelegd en die je met vragen, oefeningen en opdrachten in praktijk brengt.

BESLOTEN DIGITALE LEEROMGEVING

Je krijgt toegang tot de digitale leeromgeving waarin informatie uit de ontwikkelingspsychologie, boeddhistische principes en wijsheden, elementen uit de neurolinguïstisch programmeren, systemisch werk en transactionele analyse wordt uitgelegd en die je met vragen, oefeningen en opdrachten in praktijk brengt.

INSPIRATIE

Elke twee weken ontvang je verdiepende inspiratie in de vorm van films, documentaires, korte video’s, artikelen, podcasts en boeken, die het thema van die week nog verder verdiepen en die de aangereikte informatie vanuit een ander perspectief en in een ander context belicht. Er is vaak een connectie met natuur en bewegen.

DE PEILERS VAN HET PROGRAMMA

– Om op een authentieke manier je eigen koers te volgen –

ERVAAR RUST

BENUT KRACHT

VOEL VRIJHEID

BELEEF PLEZIER

VIND BETEKENIS

DE LEIDRAAD VAN HET PROGRAMMA

– Een gecontroleerde, gestructureerde en diepgaande reis in jezelf –

1. BEHOEFTE EN DOEL

Je gaat dit traject niet zomaar aan. Je hebt iets uit te zoeken. Je herkent het patroon, maar je komt er niet uit. Of er is veel druk op je werk of in je leven en is het lastig om overzicht te krijgen. Of je bent op zoek naar de volgende stap in je ontwikkeling. Je weet dat in elke levensfase, je weer wordt uitgenodigd om naar jezelf moet kijken. Wat heb je nu weer te leren? Dat gaan we in dat eerste deel van het programma onderzoeken. Concrete doelen die jij uit dit programma wilt halen.

2. DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEID VAN LEIDERSCHAP

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijk en zakelijk leiderschap. En dat ga je aan het begin van dit programma verder ontwikkelen en in je dagelijks handelen toepassen. Als je met de aandacht en met verwondering naar jezelf en je omgeving kunt kijken dan word je bewuster van je gedachten, je emoties en je lichamelijke sensaties. En je ziet hoe deze verband houden met je gedrag en met je omgeving.

3. BEWUSTZIJN OP JE GEDRAGSPATRONEN

Hoe meer bewustzijn je hebt op je gedrag en de wijze waarop je communiceert, hoe beter je in staat bent om te zien wat effectief is, goed voelt en je past. Je ziet ook wanneer je verkrampt, terugtrekt, aanpast en je uit contact gaat. Je beschermingsmechanismen komen tevoorschijn. Je raakt geïsoleerd en komt in je ‘favoriete rotgevoel’ terecht. In dit deel van het programma ga je jouw gedrag en je communicatie op diepgaande wijze ontrafelen. Je ontwikkelt meer zicht op al die complexe manieren van reageren die je in verschillende situaties en bij verschillende personen laat zien. Zodat je later in het traject beter weet wat je wel wilt doen en wat niet. Je krijgt meer zicht op wat je te leren hebt.

4. ONTDEKKEN – ‘REIZEN IN JEZELF’

Wordt ons gedrag nu door onze genen of door onze opvoeding bepaald? Die vraag is nog nooit goed beantwoord. Wat we wel weten is dat een aanzienlijk deel van je gedrag door de eerste jaren van je leven en je opvoeding wordt bepaald. En weet hebben van hoe je gedrag is ontstaan en waarom je de dingen zo geleerd hebt, is cruciaal om jezelf te begrijpen.

5. ANDERE KEUZES ZOEKEN

In die eerste jaren van je leven is er een blauwdruk van jouw gedrag ontstaan die je je hele leven hebt meegenomen. Waar het vroeger jouw beste manier was om zo te reageren, is dat nu soms niet het geval. In het hier en nu, in je volwassen leven heb je een keuze. Een keuze die je beter past, maar die je nog niet zo goed kent. Je weet nu wat je te leren hebt. En die keuze ontstaat pas als je dingen kunt loslaten.

6. HET CREËREN VAN RUIMTE

Als je iets loslaat dan kun je weer iets vastgrijpen. En als dat wat je vasthield nou jouw manier is om aandacht en waardering te krijgen? Maar in jouw manier van geaccepteerd worden zit vaak ook iets wat ten koste gaat van jezelf en van wie je werkelijk bent. Als je daar nu langzaam bewust van bent, ben je dan ook in staat om dat los te laten? Wetende dat – na experimenteren, vallen en opstaan – wat je opnieuw vastgrijpt meer rust, kracht en vrijheid brengt. Uiteindelijk merk je – na even zoeken – dat er prachtige dingen in die nieuwe manier verscholen liggen. Een nieuwe wereld die wacht om ontdekt te worden. En om daar te komen, ga je op avontuur.

7. HET VINDEN VAN NIEUWE WEGEN

Jezelf beter leren kennen en het vinden van nieuwe manieren vraagt veel van je en is niet makkelijk. Het is goed om daar begeleiding bij te zoeken. Niet een programma of iemand die vertelt hoe het moet. Als geen ander weet ik dat jij de beste gids bent om je eigen pad te lopen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Het programma, de groep en ik helpen je mee zoeken naar het wezenlijke en laat je nieuwe inzichten, strategieën en vaardigheden opdoen. Waardoor je je eigen kompas beter kunt volgen en zich een pad ontvouwt dat meer rust, kracht en vrijheid, plezier en betekenis geeft.

ERVARING MET HET LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

★★★★★

“Norbert heeft een krachtig programma neergezet waar veel aangeraakt wordt en er vervolgens ook veel ruimte is om te kijken wat boven komt.”

★★★★★

“Norbert neemt je aan de hand, luistert, denkt mee en geeft een duwtje waar nodig. Waar ik zelf alle mogelijke uitvluchten verzon bleef Norbert op een fijne maar kritische manier scherp. Voor mij precies wat ik nodig had. Alles is aanwezig om een stap te maken in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Ik gun een ieder te mogen ervaren wat niet met woorden is te beschrijven. ‘Reiziger, wees niet bang, volg je hart en loop mee met Norbert.’ Dìt is de weg! Met waardering, respect en dankbaarheid.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en mooi en knap vond hoe zich telkens weer kwetsbaar opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat eerlijke setting. Heel fijn!”

★★★★★

“Norbert heeft me gegidst bij het nemen van een belangrijk besluit. Een keerpunt in mijn leven. Met zachte, maar besliste hand heeft hij me geholpen om mijn stappen te zetten, op koers te blijven in wat er voor mij echt toe doet. Norbert doet dat met scherpe maar ook hartelijke feedback.”

★★★★★

“Het was een hele fijne training; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik vind het geweldig om te zien hoe Norbert doet wat hij doet, hoe hij gaat waar hij voor gaat. Hij bedenkt, richt in, durft en doet: Lef! En dan de hoeveelheid aandacht en zorg die hij daarin legt, bij iedere stap.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“De afgelopen jaren heeft Norbert mij bijgestaan in het vinden en volgen van mijn eigen pad. Zijn ondersteunende kracht en warme verwelkomingen hebben me enorm geholpen. Bovenal durft Norbert, in al zijn eigen kwetsbaarheid, net die ene vraag te stellen die alles kan openbreken.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

ACHTERGROND EN BRONNEN VAN HET PROGRAMMA

– Denken, voelen, aandacht, doen en ervaren –

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘oosters’ en ‘westers’ zou kunnen vatten. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent je er bewust van, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en een nieuwe gedachte en emotie dient zich aan. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en je ze daarmee naast elkaar te gebruiken zijn. Door aan de hand van modellen en theorieën in ‘jezelf te reizen’, begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter. Deze reis wordt krachtiger als je dat me aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten kunt waarnemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

GROTE WAARDE AAN AANDACHT

Om die reden wordt er in het begin van het programma de nadruk gelegd op het trainen van deze aandacht en verwondering. Het is de basis van deze ‘Oosterse’ gedachte en tezamen met modellen en theorieën maken die je opmerkzamer in het dagelijks leven. Je herkent het eerder als je in een specifiek gedrags- of communicatiepatroon zit waardoor je beter in staat bent om daaruit te stappen.

COACHINGSWIJZE: GEBRUIKTE THEORIEËN EN METHODEN

Het leiderschapsprogramma gebruikt een scala aan theorieën en modellen om je gedrag beter te begrijpen. Elementen uit Neurolinguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse, Systemisch Werk en Boeddhistische principes lopen als een rode draad door het programma en geven je informatie, middelen en oefeningen om je eigen gedrag onder de loep te nemen en te analyseren.

DE NATUUR EN BEWEGING ALS BELANGRIJKE BRON

Om het programma nog meer tot zijn recht te laten komen wordt natuur en beweging ingezet. In opdrachten worden de twee stromingen met beweging en de natuur gecombineerd. Het geeft een verruimend en verstillend gevoel waardoor elke methode nog beter tot zijn recht komt. Het is magisch om dat elke keer weer te ervaren.

INSPIRATIE: DE KRACHT VAN VERHALEN

Elk aangereikt thema en model wordt door inspiratie terzijde gestaan. Verhalen, gedichten, muziek en beelden weten vaak onze diepste kern te raken en je komt dan bij diep verborgen plekken waar iets belangrijks valt te halen. Laat jezelf raken. Bovendien geven voorbeelden of verhalen ons vaak een nieuw perspectief op ons eigen gedrag.

1
2
3
4
5
6
7
8
1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.