TEAM COACHINGSPROGRAMMA’S

Vertrouwen, veilig en een doel voor ogen hebben en daar samen keihard en met plezier dat realiseren. Het draait om verbinding met jezelf. Hoe zorgen we dat we onszelf kunnen zijn en daarmee het team- en organisatiebelang kunnen dienen? Om dat pad te lopen dienen we naar onszelf te kijken. We zeggen wat ons raakt. We erkennen wat anderen zeggen en wat de organisatie van ons wil. Luisteren, zien, voelen en daarmee begrijpen. Daar is vertrouwen, empathie en openheid voor nodig. En daar gaan deze programma’s over. Altijd terug naar de kern met elkaar. Altijd de ontmoeting en de verbinding opzoeken.

Faciliteren van teams en groepen

BIJBEHORENDE INSPIRATIE BIJ DEZE PROGRAMMA’S

Our planet

De hand van de natuur - South west coast path - het zoutpad
Alex Honnold - Free solo

Free solo

het wisselen van identiteit - masker
Jan Rotmans over systeemveranderingen
Het plezier van wandelen - Erling Kagge
Een goede blik - Shimon Peres

Een goede blik

The work - Wat zit er achter het masker?

The Work

Leiderschapsreis: Noord-Italië op zijn best.
Persoonlijke leiderschap - Oude wijn in nieuwe zakken?
Wedding haka

Wedding haka

Into the wild

Into the wild

As it is in heaven
The art of psychotherapy
Mountain

Mountain

Jenny, the jewel of yoga
De kracht van kwetsbaarheid

De gemeente Almere kende per januari 2019 een organisatiewijziging, waarbij diverse afdelingen opnieuw dienden te worden opgezet en ingericht. Zo ook de afdeling Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid & Strategie, bestaande uit circa 100 medewerkers, afkomstig uit (delen van) drie voormalige afdelingen. Het nieuwe MT, gevormd door een afdelingsmanager en twee adjunct-afdelingsmanagers, was per medio april 2019 voltallig. Als nieuwe afdelingsmanager had ik er behoefte aan om samen met de andere MT-leden te verkennen waar wij vandaan komen, waar wij heen willen en vooral hoe wij dat dan samen met elkaar willen gaan bereiken. Hiervoor zocht ik een externe begeleider en via onze HRM-adviseur kwam ik op het spoor van Norbert. Hij had hier direct beelden bij, die in een nadere kennismaking goed bleken aan te sluiten bij wat ik voor ogen had. In een goed begeleide setting op een prachtige locatie in Schoorl heeft Norbert ons vervolgens geïnspireerd en in beweging gebracht. Met een pakkend gedicht wist hij vanaf onze start direct de juiste toon neer te zetten. Via een aantal stappen leidde deze dag voor ons tot een gezamenlijk beeld ten aanzien van wat wij graag in onze afdeling en daarmee in ons werk tot uitdrukking willen laten komen. Nogmaals dank Norbert!

Rutger (manager)

Als je een inspirerend begeleider zoekt voor een (management)team, dan kan ik Norbert van harte aanbevelen. Hij maakt gebruik van een grote diversiteit aan werkvormen met als uitgangspunt dat er ruimte is voor kwetsbaarheid; binnen het team, maar ook van Norbert als begeleider. Dat leidt tot verbinding en vertrouwen binnen het team, wat een mooi basis vormt voor ieder team dat in ontwikkeling is.

Jetty (hr-manager)