WAT BEREIK IK MET DE MODULE ‘BEZINNING’?

Beter begrip van de sterke invloed van je omgeving op je gedrag door de krachtig binding met je verleden. Je gaat je daardoor zelfbewuster en autonomer gedragen.

Gedetailleerde analyse van je gedrag waarin je – naast je (on)bewuste talenten, vaardigheden en capaciteiten – je verborgen potentieel identificeert.

Aanspreken van je verborgen potentieel door op een heldere en diepgaande manier te achterhalen wat je onbewust belemmert.

Makkelijker loslaten van je belemmeringen waardoor je beter kunt samenwerken, leidinggeven en vaak een stap in je loopbaan of met je onderneming gaat zetten.

Zicht krijgen op lastige gevoelens en gedachten die spelen bij het ontwikkelen van nieuw gedrag waardoor je op duurzame wijze nieuw gedrag ontwikkelt.

Authentieker gedrag laten zien door je eigen waarden en behoeften beter te volgen in contact met ‘de ander’ en de groep waardoor je meer zicht krijgt op wat jou zin geeft.

Beter leiding geven aan transities bij jezelf, ‘de ander en een groep doordat je beter begrijpt welke dynamieken er kunnen gaan spelen.

WAT BEREIK IK MET DE MODULE ‘BETEKENIS’?

Inzicht krijgen hoe gemis, verlangen en betekenis met elkaar zijn verbonden om daarna te kijken hoe dat in je leven speelde en welke weg je nu wil bewandelen.

Zicht, context en meer perspectief krijgen op de (on)bewuste obstakels die je – vaak al je hele leven – tegenhouden om de dingen te doen die je wilt doen.

Zicht op het begrip vertrouwen en hoe zich dat in 3 stromen ontvouwt, in jouw leven speelt en in jou kan ontwikkelen om daarna die lastige stappen te zetten.

Een uitgebreide set van handvatten om vertrouwen in jezelf en je omgeving te scheppen waardoor je je zelfvertrouwen en dat van anderen vergroot en ontwikkelt.

In het moment vergroten van je zelfvertrouwen op de meest lastige situaties waardoor je beter kunt verbinden, samenwerken en leidinggeven.

Op een authentieke manier kun je steeds meer je eigen weg volgen dat jou zin en betekenis geeft. Je inspireert en helpt daarmee vervolgens ook anderen om dat te doen.

Meer zicht krijgen op wat jou zin en betekenis geeft om dat vervolgens in de wereld te zetten.